ჩვენ შესახებ

information

შპს“ჯი.აი.ემ.ჯი“ დაარსდა 30.01.2010 წელს

Director: Givi Tsikarishvili

Commercial director: Gocha Thedoradze

The main directions of the company are: engineering, design, metal constructions, machine building, construction, etc.

The engineering and technical staff of "G.I.M.G" LLC has worked at different times in large companies (aviation factory, Delta, Elita-Burji, Tbilkalak project, Technical University of Georgia and others), where they got a lot of practical and theoretical experience, the above mentioned It affected the company in many ways – productive work, innovative approaches, management efficiency, quality and more...

According to the data of the National Business-Ratings Union (NBR), in 2018, J.I.M.G. Ltd. became the საქართველოს ლიდერი საწარმო ოქროს რეიტინგის ექვს კატეგორიაში სამეურნეო სუბიექტებს შორის:

 •  მოგება/ზარალი
 •  ბრუნვა
 • თანამშრომლის საშუალო თვიური ხელფასი
 • პერსონალის ხარჯები, თანამშრომლების რაოდენობის მიხედვით
 • დასაქმებულთა რაოდენობა
 • ეკონომიკური საქმიანობის კლასიფიკაცია

ასევე სერთიფიკატები გადაეცათ კომპანიის ხელმძღვანელ პირებს:  

 •  „წლის ხელმძღვანელები“ – დირექტორი გივი წიქარიშვილი და კომერციული დირექტორი გოჩა თედორაძე
 •  “წლის სპეციალისტი” – საწარმოს უფროსი ელიზბარ ედიბერიძე
 • ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის (ნბრ) მონაცემთა მიხედვით, შ.პ.ს ჯი-აი-ემ-ჯი საქართველოს საწარმოების საყოველთაო რეიტინგების, 2016-2017 წლების შედეგების მიხედვით, სტატიკური რანჟირების შედეგებით, შპს „ჯი.აი.ემ.ჯი“ იმყოფება:

  • რეიტინგი ოქრო საქართველოს საწარმოებს შორის ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის მიხედვით „ჯამური ადგილი“.
  • რეიტინგი ოქრო საქართველოს საწარმოებს შორის ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის მიხედვით „მართვის ეფექტიანობა“.

  მოცემული მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩვენი საქმიანობის სფეროში და დადასტურებული იქნა შესაბამისი ღირსების ნიშნებით.

 • ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგების კავშირის (ნბრ)  მონაცემთა მიხედვით, შ.პ.ს ჯი-აი-ემ-ჯი 2014-2016 წლების სტატიკური რანჟირების შედეგების მაჩვენებლებით გახდა საქართველოს ლიდერი საწარმო სამეურნეო სუბიექტებს შორის:

  • რეიტინგი ოქრო საქართველოს საწარმოებს შორის ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის მიხედვით „ჯამური ადგილი“.
  • რეიტინგი ოქრო საქართველოს საწარმოებს შორის ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის მიხედვით „მოგება/ზარალი“.

  კომპანია დაჯილდოვებული იქნა:  

  • დარგის ლიდერის საერთაშორისო სერტიფიკატით და სიმბოლიკით
  • ორდენით “ეკონომიკის ვარსკვლავი” – დირექტორი გივი წიქარიშვილი
  • მედლით “პროფესიული დამსახურებისთვის” – კომერციული დირექტორი გოჩა თედორაძე
  • სერტიფიკატით “წლის სპეციალისტი” – მემონტაჟე-შემდუღებელი გიორგი დოლიძე

   

X